Startsida

 

Om kyrkor.ax

På den här hemsidan presenteras de åländska kyrkornas byggnadshistoria och forskningen kring dem. Forskningen inleddes 1990 under ledning av Åsa Ringbom.  Åland med sina drygt 6000 öar i skärgården mellan Sverige och Finland, har en spännande forntid och historia. Från den gryende medeltiden saknas historiska källor. Därför kommer kyrkobyggnaderna att inneha en nyckelposition i uttolkandet av den historiska processen. Med sin konstnärliga och skulpturala utsmyckning utgör kyrkorna den viktigaste källan till kunskap. En korrekt tolkning av kyrkobyggnaderna med ornamental och skulptural inredning är alltså av vital betydelse för uttolkandet av medeltiden på Åland.

Under medeltiden uppfördes flera kyrkor på öarna, av dem tolv i sten. Därtill byggdes ett antal mindre kapell, både i sten och i trä. Tre efterreformatoriska kyrkor i trä har rötter i medeltiden. De åländska stenkyrkorna bildar en enhetlig grupp som är lätt att överblicka, och som därför utgör ett lämpligt och tacksamt forskningsfält. Eftersom kronologin redan länge varit en öppen fråga, fokuserar projektet på kyrkornas datering. Naturvetenskapligt hör Ålands medeltida stenkyrkor till de mest systematiskt utforskade byggnadstyperna i våra närområden.

Avsikten är att inom projektet Ålands kyrkor publicera en serie monografier om dessa kyrkor, Volymerna I-VIII, d.v.s. en volym per moderkyrka med tillhörande kapell. Tre volymer har redan utkommit. Varje kyrka och kapell presenteras med grundlig dokumentation i ord och bild.

Om Åsa Ringbom: professor emerita i Konstvetenskap vid Åbo Akademi och forskarprofessor emerita vid Högskolan på Åland. Fungerade under perioden 1990 – 2010 som ledare för projektet Ålands kyrkor. Till en början, eller under perioden 1990-97 finansierades projektet av Finlands Akademi. Därefter, eller under perioden 1997-2010 finansierades projektet av Högskolan på Åland/Ålands landskapsregering. Dessutom ledde hon 2007-2011 projektet ”International Mortardating” finansierat av Finlands Akademi.

Bland övriga sponsorer märks Stiftelsen för Åbo Akademi, och Finska Vetenskaps-Societeten.

Till  Ringboms specialintressen hör även allmän arkitekturhistoria, medeltidens konsthistoria, delfinens ikonografi, leendet i konsten genom tiderna och Rom under medeltiden.

För den som vill fördjupa sig i kyrkornas allmänna betydelse för medeltiden på Åland rekommenderas:

Åsa Ringbom: Åländska kyrkorna berättar – nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia, 2010 (tillgänglig på Adlibris).