Aktuellt

 

Lemland anonym apostel, kalkmaln

Föredrag och deltagande i internationella konferenser:

2016

Under innevarande år presenteras resultaten från projektet ”Intercomparison”, ett system där olika typer av murbruk prepareras och analyseras på olika sätt. Projektet initierades vid workshopen på Mallorca 2012 för att utröna om man kunde avgöra vilken typ av preparering och analys som bäst lämpar sig för respektive typ av murbruk.

27 Juni–1 Juli, 2016 vid The 8th 14C and Archaeology conference, Edinburgh, presenterar nätverket bl.a. följande: Publication of INTercomparison results. Därtill planeras vid samma konferens en särskild sektion om murbruksdatering.

10-12 Oktober deltar nätverket i The 4th Historic Mortars Conference i Santorini, Grekland, med bl.a. följande presentationer:

Roald Hayen et al., Absolute Dating of Mortars – Methodologies Compared.

Mark Van Strydonck, A Historic Overview of the Method of Mortar Dating.

 

2015

I september samlades nätverket för The 4th International Mortar Dating Workshop i Zürich, ETH Hönggerberg -Science City Zurich Temat var:

Intercomparison och

Age of Anthropogenic Carbonates: Radiocarbon Dating of Mortars, Limes and Stucco, med bl.a. följande presentationer:

Å. Ringbom, A. Lindroos och Jan Heinemeier, Lime lumps analyzed since April 2014 (Padova)

2014

Nätverket för murbruksdatering utökades snabbt. För tillfället räknar vi med forskargrupper bl.a. i Italien, Spanien, Portugal, USA, Belgien, England, Schweiz, Slovakien, Israel, Polen, Sverige och Finland. 

2-5 januari, vid the Annual Meeting of the Archaeological Institute of America (AIA) i Chicago, presenterade Åsa Ringbom och John R. Hale en poster med följande titel: 

Recent Advances in Radiocarbon Dating of Ancient Roman Mortar and Concrete. Poster Chicago 2014

14-16 April, arrangerades The Third International Mortar Dating Workshop i Padua, Italien. Där deltog Åsa Ringbom, Alf Lindroos och Jan Heinemeier aktivt med ett flertal presentationer: Ringbom, Å. Keynote lecture, abstract (The Story of Mortar Dating, from an Archaeological Point of View).

mortar_def_16_081

 

 

2013

11-13 september deltog Åsa Ringbom i ”The 3rd Historic Mortars Conference” i Glasgow, med följande presentation:

The International Mortar Dating Project – Promising Advances with Dating Lime Lumps Embedded in the Mortar.

8-12 april deltog Åsa Ringbom och Alf Lindroos med två olika presentationer i The Seventh 14C and Archaeology conference, i Ghent, Belgien, där en hel sektion tillägnades murbruksdatering.

 Ghent 2013 mortar group.

Ghent 2013, deltagare i murbruksdaterings sektionen.

9 april, presenterade Åsa Ringbom (tillsammans med Alf Lindroos, Jan Heinemeier och Pia Sonck-Koota):

Nineteen years of mortar dating – learning from experience. The International Mortar Dating project 1994 – .

9 april, presenterade Alf Lindroos (tillsammans med Jan Heinemeier, Åsa Ringbom och Gregory Hodgins):

Tracing contaminants in the AMS mortar dating process and elimination by sequential dissolution.

7-8 februari deltog Alf Lindroos i The AMMC Conference on Ancient and Modern Mortars i Florens, konferensen arrangerades av Associazione Italiana Archeometria – Italian Association of Archaeometry and the Forum Italiano Calce – Italian Building Lime Forum. Lindroos presenterade Key Note föredraget:

Lime Mortars as a Material for 14C Dating

2012

4 februari Åsa Ringbom föreläste om  Åländska skärgårdskyrkor i sten – Föglö, Kumlinge, Kökar, vid seminariet BOTTNISK KONTAKT XVI i Korpoström, Korpo, Finland den 3-5. februari 2012, med temat kontakter och / eller konflikter.

9-10 mars, sammanträdde murbruksteamet på Åland. (Pia Sonck-Koota, Pia Sjöberg, Alf Lindroos och Åsa Ringbom).

27-30 augusti, deltog Åsa Ringbom i 23dje Nordiska Ikonografiska symposiet i Saeby, Jylland, med föredraget: Liturgiska dramer i sockenkyrkor?

29 augusti – 1 september deltog Alf Lindroos och Åsa Ringbom i Medieval Europe, en underavdelning till The 18th meeting of the European Archaeology Association, Helsinki. Alf Lindroos presenterade vårt gemensamma föredrag Lime Lumps as material for mortar dating. Andra medförfattare är Pia Sjöberg, Pia Sonck-Koota och Riikka Kaisti.

17-21 september, inbjöds forskargruppen att delta i The Second International Mortar Dating Symposium, Mallorca. Arrangör: Mark Van Strydonck. Kikirpa, Royal Institute for Cultural Heritage, Bryssel.

Mallorca program & abstracts

 

Deltagare i workshopen i Mallorca, fr.v. Greg Hodgins, Roald Hayen, Mark Van Strydonck, Vincent Debonnes, Irka Hajdar, (gömd bakom henne Guy De Mulder), Alf Lindroos, Tess Van den Brande, Jan Heinemeier, Jose Palmer Comas, Åsa Ringbom, Bob Hohlfelder, Kathryn Barth, Fabio Marzaioli, Damia Ramis, Magdalena Salas and Dolors Domeniquez Henares.

Under 2012 utkom bl.a. följande publikation: Lindroos, Alf, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Gregory Hodgins, Fiona Brock, Lior Regev, 14C dating of fire damaged mortars from medieval Finland, Radiocarbon 2012.

Dessutom debatterades murbruksdatering i  Fornvännen (107: 2012):

Jes Wienbergs recension av Åsa Ringboms Åländska kyrkor berättar/The Voice of the Åland churches (139-140).

Markus Hiekkanen, Åländska kyrkor och lokalnationalism och Åsa Ringboms genmäle, A Reply to Hiekkanen Regarding the Medieval Churches of Åland (46-53).

För ytterligare information angående murbruksprojektet och dess internationella kontakter, se http://www.mortardating.com/

2011

Det av Finlands Akademi finansierade International Mortar Dating project avslutades i slutet av 2011, men projektet fortsätter inom ramen för olika typer av extern finansiering, bl.a. fortsätter dateringen av de gotländska kyrkorna. Åsa Ringbom ledde under sommaren flertalet guidningar till de åländska kyrkorna, bland deltagarna märktes bl.a. Göran Persson och Anitra Steen

Göran Persson, Anitra Steen och Ingrid Iremark guidas i Finströms kyrka,  augusti 2011.

10-15 april Forskargruppen deltog i Radiocarbon & Archeology 6th International Symposium, Cypern, 10-15 April 2011. Vid detta symposium behandlades murbruksdatering i fyra olika posters. Förutom vårt bidrag presenterades murbruksdatering i posters från Rom, Jordanien, Schweiz.

Vår poster: Lindroos et al. Cyprus_poster
Alf Lindroos, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Gregory Hodgins, Fiona Brock, Lior Regev, 14C dating of fire damaged mortars from medieval Finland.

31 maj, ”Stenkyrkor i skärgården och Maria Magdalena kult”, Ålands vänner Ålands museum, föredrag ÅR.

4 oktober press release för  ”The Voice of the Åland Churches. New Light on Medieval Art, Architecture and History”, av Åsa Ringbom. Boken är en översättning av ”Åländska kyrkor berättar. Nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia” som publicerades 2010.

24 november, ”Himmelska spektakler i medeltida tappning”, Ålands vänner, Ålands museum, föredrag ÅR.

2010

Den 30 september 2010 avgick Åsa Ringbom med pension från sin tjänst som forskarprofessor vid Högskolan på Åland och Konstvetenskap, Åbo Akademi.  Detta innebär att hon nu på heltid kan fortsätta sin forskning kring de åländska kyrkorna och olika internationella projekt.

23 april, ”Ålands kyrkor” föredrag vid Apostolicum Catholicum, Helsingfors,  föredrag ÅR.

8 – 12 juni, deltog forskargruppen i det 10 Nordiska kyrkoarkeologiska symposiet i Visby med tre olika presentationer (Åsa Ringbom, Pia Sjöberg och Alf Lindroos). Se publikationer 2011.

9 – 15 augusti, stod projektet värd för the first International Mortar Dating Workshop, i Finland (Åbo, Åboland och Åland). Ansvariga för arrangemanget var Åsa Ringbom, Alf Lindroos, Pia Sjöberg and Pia Sonck-Koota. Klicka här för att se programmet First International Mortar Dating Workshop program

Denna första International Mortar Dating Workshop resulterade bl.a. i hemsidan: http://www.mortardating.com/

 

Mortar Dating Workshop på Kökar, paus för en simtur.

18 november, projektet Ålands kyrkor, vid Nordenskiöld samfundet, Helsingfors,  ÅR.

2009

Vid 10 olika tillfällen under 2009 presenterades forskning relaterat till projektet av Åsa Ringbom, bland dem två internationella och nordiska konferenser.

28 maj – 5 juni, Åsa Ringbom och Jan Heinemeier deltog med föredrag i the 20th International Radiocarbon Conference, Hawaii 28 maj – 5 juni.

5 mars, Kulturhistoriska värden i de åländska kyrkomiljöerna och prästgårdarna.
Arr. Ålands prosteri, Ålands museum, ÅR.

22 mars, Nya rön gällande Kumlinge kyrka, Arr. Kumlinge församling, ÅR.

16 april, Dateringen av medeltida kyrkor och Åbo Domkyrka. Arr. Teologiska fakulteten, ÅA. ÅR.

26 maj, Åländskt 1200-tal i konst och arkitektur, Arr. Ålands Vänner. Ålands museum, ÅR.

Arny Sveinbjörnsdottir, Jan Heinemeier och Åsa Ringbom vid the 20th Radiocarbon Conference, Hawaii

4 juni, Successful AMS 14C dating of non-hydraulic lime mortars from the medieval churches of the Åland Islands. Arr. The 20th International Radiocarbon Conference, Hawaii, Big Island. Jan Heinemeier, ÅR.

1-2 oktober, Nordiskt forum för byggnadskalk hölls i Kalmar, där presenterade Åsa Ringbom och Alf Lindroos det aktuella forskningsläget.

20 oktober, Varför murbruksdatering? 20 oktober 2009, Forskarseminarium. Arr. Konstvetenskap Åbo Akademi, ÅR.

15 november, Åbo Domkyrka, aktuell forskning och lägesrapport från en svårtolkad kyrka, 15 november, 2009 Arr. Åbo församling, ÅR, Alf Lindroos, Pia Sjöberg.

8 december, 1300-talet på Åland, Ålands museum. Arr. Ålands vänner, Ålands museum, ÅR.

2008

3-6 januari, forskargruppen deltog i Archaeological Institute of America, Annual meeting in Chicago Fredagen den 4 januari Mortar Dating in Classical Archaeology: Poster presentation. Åsa Ringbom, Alf Lindroos, Jan Heinemeier, John Hale, Lynne Lancaster, Fiona Brock.

Vår poster Chicago poster vann “Judges Choice – Best Poster”. Klicka på postern för att öppna läsbar pdf fil.
6 january, Radiocarbon Mortar dating at Torre de Palma, a case study from the margins of the Roman Empire 1997-2000. Archaeological Institute of America, Annual meeting in Chicago, ÅR.

27-29 mars, Tillsammans med professor Robert Hohlfelder, Colorado University, Boulder, anordnade Åsa Ringbom i egenskap av arrangör och koordinator, symposiet Building Roma Aeterna. Symposiet arrangerades i Rom den 27-29 mars 2008. Som värdar för symposiet stod The American Academy in Rome, The British School in Rome, och Institutum Romanum Finlandiae (Villa Lante).
Vid denna konferens presenterades murbruksdateringen med föredrag av projektets olika medlemmar. Se publikationer 2011.

7 maj, Föredrag: Ålands medeltida stenkyrkor, en kronologi börjar ta gestalt. Föreningen Ålands Vänner. ÅR

15 oktober, Presenterades murbruksdateringsprojektet på Museu Nacional de Arquelogia, i Lissabon, murbruksdaterings projektet inför The Archeological Institute of America and the Iberian Peninsula Society: Dating the Roman Empire and Beyond: Understanding the Methodologies and Applications for 14C Mortar Dating. Speakers: Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Alf Lindroos, from the Scandinavian Mortar Dating Team.

14-16 oktober, Workshop på Museu Nacional de Arquelogia, Lissabon. Deltagare: Stephanie Maloney, Maia M. Langley, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Alf Lindroos.

2 december, Föredrag: Folktomhet på Åland efter år 1000? Några reflexioner kring ett aktuellt tema. Föreningen Ålands Vänner. ÅR

2007

Inleddes parallell projektet International Mortar Dating, Finlands Akademi. Forskargruppen utökades med doktoranderna Pia Sjöberg och Pia Sonck-Koota.


Doktorander vid Åbo Akademi: Pia Sjöberg, Konstvetenskap, och Pia Sonck Koota,  Geologi och mineralogi

15 mars, föredrag, Projektet Ålands kyrkor, arr. Zontorna, Mariehamn. ÅR.

29 mars, föredrag De åländska kyrkorummen genom seklerna, arr. Borgå Stift. Margaretagården, Mariehamn, ÅR.

27 april, föredrag, The renaissance in the Åland Islands, using Finström as an example, arr. Forskningskollegiet vid Helsingfors Universitet, ÅR.

10 maj, föredrag, Gotlands kyrkor, en jämförelse med kyrkorna på Åland, arr. Ålands Vänner, Ålands Museum, ÅR.

18-18 maj, föredrag, Ålands kyrkor och murbruksdatering, jämte guidning i kyrkorna i Finström, Sund och Hammarland, arr. Historiska institutionen vid Åbo Akademi (värd var Ålands museum), ÅR.

8 juni, föredrag, Projekten Ålands kyrkor och internationell murbruksdatering, – en lägesrapport. Åsa Ringbom, Jan Heinemeier och Alf Lindroos, arr. 9. Kirkearkaeologiske Symposium, Kalundborg 7-10 juni 2007. (se publikationer 2010)

27 september, föredrag, Murbruksdatering, erfarenheter från Skandinavisk medeltid arr. Gotlands Högskola, Visby, vid symposiet ”Historiska byggnader som forskningsobjekt”. ÅR

3-4 oktober, föredrag, Ålands kyrkor och murbruksdatering, jämte guidning i kyrkorna i Jomala, Finström och Sund, arr. Senioruniversitetet, Ålands Högskola. ÅR.

4 december, föredrag, Den lyckade framtagningen av kalkmålningarna i Finströms kyrka, arr. Ålands vänner, Ålands Museum. ÅR

Från maj till oktober 2007 deltog projektet Ålands kyrkor i den stora Ålandsutställningen i Finlands Nationalmuseum.

2006

Inleddes samarbetet med Gotlands kyrkor (Heikki Ranta och Joakim Hansson).

Bro Kyrka, Gotland, provtagningsteamet i september 2006, fr. v. Otto Andersson, Joakim Hansson, Heikki Ranta, Alf Lindroos.

Inleddes samarbetet med NSF Arizona Accelerator Mass Spectrometyr Laboratory, University of Arizona.

6 februari, Murbruksdatering, en ny pontetial inom klassisk arkeologi, Fria Klubben, Helsingfors, ÅR.

16 mars, ”Det romanska leendet”, föreläsning på Högskolan på Åland, ÅR.

30 mars, Cambridge, “Mortar Dating in Classical and Medieval Archeology, Second International Conference on Construction History, Queen’s College, March 29-April 2, 2006. ÅR (se publikationer).

4 april, Oxford, 19th International Radiocarbon Conference, AMS mortar dating in Medieval and Classical Archaeology – a decade of development and testing. Keble College, Oxford. April 3-7, 2006, Jan Heinemeier.

4 maj, Finströms kyrka – nya resultat, nya tolkningar, Ålands Vänner, Ålands Museum, ÅR.

12-15 juni, ”The C-14 Ancient Mortar Project: An Interdisciplinary collaboration to develop techniques for AMS dating of concrete and other lime mortar construction materials”. Planeringssymposium för det internationella forskarteamet (Jan Heinemeier, Alf Lindroos, Pia Sonck-Koota, Fiona Brock, John Hale, Åsa Ringbom) Bartsgårda, Åland.

18 augusti, Visa och fåvitska jungfrur i Finströms kyrka, och deras internationella rötter. Det 20 Nordiska Ikonografiska symposiet Lundsbrunn, Sverige, 17-20 augusti 2006, ÅR.

30 augusti, Guidning av kyrkorna i Finström och Sund, för personalen vid Finlands Nationalmuseum, ÅR.

28 november, Ett nytt skede inleds i Ålandsforskningen, Ålands Vänner, Ålands Museum, ÅR.

Under sommaren genomgick bl.a. kyrkogården i Finström geoscanning. Scanningen utfördes av Rauno Vaara.

2005

Inleddes samarbetet med Oxford Radiocarbon Accelerator Unit.

10 mars, Presentation of the International Mortar Dating Project, The Oxford Radiocarbon Accelerator Unit, Oxford, UK, ÅR.

17 mars, Presentation of The International Mortar Dating Project, arr. Italcementi, Bergamo, Italien. ÅR

3 maj, De fåvitska jungfrurna från Finström, Föreningen Ålands Vänner, Ålands museum, ÅR.

5 juli, Jomala Kyrka, arr. Ålands museum, ÅR.

29 juli – 1 augusti, Peter Klein tar prover för dendrokronologisk analys av medeltida träskulptur.

14 augusti, Tornet i Vårdö kyrka, arr. Vårdö Församling, ÅR.

2 september, Sunds kyrka, Skandinaviska museiförbundet, ÅR.

14 oktober, Kyrkorna i Sund, Finström, Jomala och Lemland, Konservatorshögskolan i Tallinn, ÅR.

29 november, Projektet Ålands kyrkor, nya resultat och framtida strategier, Ålands Vänner, Ålands Museum, ÅR.

29 juli-1 augusti, dokumenterades medeltida skulptur för dendrokronologisk analys av Professor Klein, Universitetet i Hamburg.

2004

7 maj , ”Vårdö kyrka” föreningen Ålands Vänner, Ålands museum, ÅR.

9 november, Ålands Vänner, Ålands museum
Volym IV, Finström och Geta, problem och utmaningar, ÅR.

15 november, Finska Vetenskapssocieteten, Ständerhuset. kl. 17.00
Murbruksdatering, en ny potential inom klassisk arkeologi, ÅR.

2003

29 april, “Aktuellt från projektet Ålands kyrkor”, Ålands vänner.
Ålands Museum, Kl.19.00, ÅR.

10-14 juni, “New light on cultural contacts in Medieval Åland”, IIIrd European Congress of Medieval Studies.
Jyväskylä, Finland, ÅR.

23-26 augusti, Åsa Ringbom, Alf Lindroos, Lynne Lancaster, John Hale and Jan Heinemeier; When did the mortar harden? A new method of dating buildings and other structures through AMS radiocarbon analyis, Poster Session. XVI International Congress of Classical Archaeology of the Associazione Internazionale di Archeologia Classica (AIAC) Harvard University, Art Museum, Boston/Cambridge USA.

 

Klicka på postern för att öppna läsbar pdf.fil

”The Harvard poster” Vid nedannämnda konferens presenterades murbruksdateringens utveckling steg för steg, ända fram till forskningsläget idag. Denna utveckling har varit beroende av murbruk från åländsk medeltid, varvat med murbruk från den romerska antiken, med och utan pozzolana. Eftersom samtliga medlemmar av forskningsgruppen deltog i presentationen, kunde ett internt planeringsmöte om framtida strategier arrangeras vid sidan av det officiella konferensprogrammet.


från vänster: John Hale, Åsa Ringbom, Jan Heinemeier, Lynne Lncaster och Alf Lindroos, forskargruppen i Boston 2003.

30 oktober, ”Birgitta i den åländska kyrkokonsten”, klockan 13.30. Vid symposiet Birgitta- i språket, bilden och tiden, arrangerat av Svenska Institutionen vid Åbo Akademi, ÅR.

25 november, ”Birgitta i den åländska kyrkokonsten”, Ålands vänner, klockan 19.00 Ålands museum, ÅR.

Under sommaren genomgick medeltida skulptur på Åland dendrokronologisk analys. Analysen utfördes av professor Peter Klein, Universitetet i Hamburg.

2002

7 maj, Medeltida skulptur på Åland, senaste nytt om datering och ursprung, Föreningen Ålands vänner, Ålands museum, ÅR.

27-31 maj Thomas Bartholin, kompletterande provtagning för dendrokronologisk analys av kyrkorna i Lemland, Saltvik, Finström, Vårdö och Sund.

11 juli, Christina Remmer har under våren medverkat i programmet ”Kyrkbussen”, producerat av Ålands radio. Hittills har kyrkorna i Eckerö, Föglö, Geta, Kumlinge, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sottunga och Vårdö presenterats med Christina Remmers medverkan.

Augusti Det 18 Nordiska ikonografiska symposiet, ”Medeltida skulptur på Åland, senaste nytt om datering och ursprung.” Kalundborg, ÅR.

11-13 september, Kyrkliga föremål – vårt kulturarv.
Den 12-09, medverkar Åsa Ringbom i en presentation av kyrkorna i Sund och Saltvik. Christina Remmer talar om inventeringar av föremål i de åländska kyrkorna. Arrangör: Nämden för kyrko-och gravgårdskultur.

26 oktober, ”Dies medievales”, medeltidsdagarna i Åbo slott.
Åsa Ringbom presenterade ”Medeltidsskulptur på Åland”.

15 november, ” Ålands kyrkor i ett nötskal”, Åsa Ringboms föredrag vid Åland Högskola.

3 december, ”Konst- och Kulturinfluens under åländsk medeltid”.
Stiftelsen Ålands vänner, ÅR.

Under sommaren genomgick medeltida skulptur dendrokronologisk analys av professor Peter Klein, Hamburgs universitet.

2001

Maj, Volym III, Sund och Vårdö, forskningsläge och utmaningar.  Föreningen Ålands Vänner, Ålands museum, ÅR.

23-24 augusti, Peter Klein tar prover för dendrokronologisk analys av träskulptur på Åland.

4 december, Murbruksdateringens internationella förgreningar, Föreningen Ålands
vänner. Ålands museum ÅR.

2000

Avslutades forskningsgruppens medverkan i utgrävningarna av Torre de Palma, Vaiamonte, Portugal.

Tvärvetenskapligt team i Torre de Palma, fr.v.  John Hale, Jan Heinemeier, Åsa Ringbom, Stephanie Maloney, Alf Lindroos.

16 september, Mortar dating, a presentation of the method, European Association of Archaeology, Conference, Lissabon, ÅR.

December, Det romanska leendet ur en pilgrims perspektiv, Föreningen Ålands vänner. Ålands Museum, ÅR.

1999

20 april, En kalkmålning i Finströms kyrka föreställande Petrus Martyr – vad kan den berätta?  Föreningen Ålands Vänner ÅR.

15-16 april, Peter Tångeberg dokumenterar medeltida träskulptur på Åland.

Juni, Mortar dating – a method with a potential for the future. Second International Conference of Medieval Studies, Barcelona. Å.R.

15 augusti, Thomas Bartholin tar prover för dendrokronologisk analys.

23-24 augusti, Peter Klein tar prover för dendrokronologisk analys av medeltida skulptur på Åland.

December, Projektet Ålands kyrkor i internationell belysning, Föreningen Ålands Vänner, ÅR.

1998

Lynne Lancaster

1998 inleddes samarbetet inom murbruksdatering i Rom med Lynne C. Lancaster, klassisk arkeolog vid Ohio University, Athens, OH.

Vårterminen, föreläsningsserie: Åland och Gotland under medeltiden – en jämförelse, Medeltidsinstitutet vid Åbo Akademi. ÅR.

21 april, Är det den förlorade sonen som rider i Jomala kyrka? Föreningen Ålands vänner. ÅR.

Juli, Peter Tångeberg dokumenterade medeltida skulptur på Åland.

19 oktober, Olika infallsvinklar på kyrkoforskning – exempel från Åland, Konstvetenskapliga institutionen vid Universitetet i Tromsö. ÅR.

3 december, Sundskorset, Lemböte, Kökar – nya dateringar, mera frågor, Föreningen Ålands vänner, ÅR.

 

1997

Inleddes forskargruppens medverkan i arkeologiska utgrävningar i Torre de Palma, Vaiamonte, Portugal.

Samtidigt avslutades Finlands Akademis finansiering av projektet Ålands Kyrkor, och projektet övertogs av Högskolan på Åland.

27-29 December deltog Åsa Ringbom och John R. Hale i The Annual Meeting of the Archeological Institute of America, i Chicago, där John R. Hale presenterade murbruksdateringen på Åland.

John R. Hale

1996

Under höstterminen innehade Åsa Ringbom The F.L. Morgan chair in Architectural History, University of Louisville, Kentucky, vilket innebar inledningen till ett långvarigt forskningssamarbete med arkeologerna Stephanie Maloney och John R. Hale. vilket innebar att murbruksdateringen började tillämpas inom den klassiska arkeologin.

1994

Det tvärvetenskapliga forskningsteamet 1994, vid provtagning i Jomala kyrka. Från vänster Kenneth Gustavsson, Jan Heinemeier, Högne Jungner, Åsa Ringbom, Thorborg von Konow och Alf Lindroos.

Övergick projektet till att tillämpa AMS 14C-analys av murbruk. Alla tidigare resultat från konventionell 14C-analys nullifierades. Därmed inleddes samarbetet med Jan Heinemeier vid 14C  AMS daterings laboratoriet vid Universitetet i Århus och med Alf Lindroos, geologen som står för den naturvetenskapliga utvecklingen av murbruksdatering.

Jan Heinemeier och Alf Lindroos.

1991-1992

dendrokronologisk analys av Ålands kyrkor, utförd av Thomas Bartholin, Lunds Universitet.

Oktober, Peter Tångeberg besökte Ålands kyrkor för att dokumentera medeltida träskulpturer.

1990

inleddes projektet Ålands kyrkor, finansierat av Finlands Akademi.

1989

I Augusti, vid en Franciskus konferens på Källskär, Kökar, presenterade Högne Jungner vid Laboratoriet för Radioaktiv datering murbruksdaterings metoden. Samtidigt grundades den första tvärvetenskapliga forskargruppen bestående av Högne Jungner, Kenneth Gustavsson, Milton Nunez och Åsa Ringbom. Ett pilotprojekt inleddes, finansierat av Finlands Akademi.

1986

Gynnsam miljö för tvärvetenskaplig forskning. Redan flera år innan projektet Ålands kyrkor var aktuellt hade kontakter knutits över fakultetsgränsen. Geologerna drack regelbundet morgonkaffe med konstvetare på Gadolinia. Andra fr. v. Alf Lindroos, Åsa Ringbom, Bo Lindberg och Nils Edelman.